بولت ها

بولت ها جز اتصالات قالب بندی می باشند وبرای اینکه قالب بتواند مقاومت لازم دربرابر فشار جانبی را تحمل کند

از بولت استفاده می شود. معمولا بولت ها از میلگرد ۱۶ ساخته می شوندونسبت به نیاز مشتری برش داده می شوند.

برای خرید بولت اینجا کلیک کنید .
[toc]

از بولت هامعمولا برای دیوارهای معمولی تادیوار ضخامت ۳۰ سانتی بولت یک متری ساخته می شود.

بولت ها به انواع مختلفی(نوع کارایی آن ها) تقسیم می شوند که عبارتنداز:

  1. بولت دوسر دنده
  2. بولت عصایی
  3. بولت بیرونی
  4. میان بولت آب بند

بولت ها

بولت دو سر دنده

جهت دفع فشار جانبی بتن از این نمونه بولت استفاده می شود.این بولت ها ازداخل لوله پولیکای محافظ

قرارگرفته بین دو قالب سوراخ دارعبورکرده ودر دوطرف توسط واشرومهره بسته می شوند.وپس ازبتن ریزی

ار لوله پلیکای خارج ودر موارد بعدی مورداستفاده قرار می گیرد.

بولت عصایی

سولجرهاتوسط بولت عصایی به پشت بندقالب هامتصل می شوند.بولت عصایی معمولادر اندازه ۵۰ سانتی

متری ساخته می شوند ودر بعضی موارد بنابر درخواست مشتری در اندازه های مختلف تولید میشوند.

بولت بیرونی

وسیله است جهت اتصال بولت آب بندبه قالب بتن که در اندازه های ۳۵ سانتیمتر(جهت پشت بندعمودی لوله)

و۵۰ سانتیمتر(جهت پشت بندعمودی سولجر)تولید می گردند.

میان بولت آب بند

جهت دفع فشارجانبی بتن بر روی قالب هاودیوارهای آب بندمی باشد.این میان بولت در سه نوع فولادی،

چدنی داکتیل وPVC تولید می شود.اندازه میان بولت از ضخامت دیوار کمتر می باشدوپس ازبتن ریزی در بتن مدفون شده قابل استفاده در مراحل بعدی نمی باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر وسفارش انلاین این محصولات اینجا کلیک کنید.

یک پاسخ به “بولت ها”