اتصالات

جهت اتصال قالب ها به یکدیگر و ایجاد یک سازه محکم در برابر فشار وارد بتن ، از اتصالات قالب بندی استفاده می شود .

نمایش 10 نتیحه