جک و داربست

جک :برای اجرای هر نوع سقف باید آنها را بطور موقت نگهداری کرد.

یکی از بهترین و سریع ترین روشها برای این منظور استفاده از جک سقفی می باشد.

داربست :  میله فلزی برای دسترسی به ارتفاعات بلند به هنگام ساخت یا تعمیر ساختمان‌ها و دیگر سازه‌ها به صورت موقت بکار می‌رود.
گاه به عنوان تکیه‌گاه برای بخشی از دیگر سازه‌ها هم استفاده می‌شوند.

نمایش 3 نتیحه