سولجر

 

سولجر در قالب بندی دیوار ها  به عنوان پشت بند عمودی و در کفراژ بندی تیر و دال به عنوان عضو باربر مورد استفاده قرار می گیرد .

سولجرها را با بولت های عصایی بر روی پانل های قالب مدولار و لوله های پشت بند ثابت می شوند

 وقتی بولت های تمام رزوه آزاد می شوند پس از پایان بتن ریزی دیگر احتیاجی به آزاد کردن و برداشتن سولجر ها برای جابجایی قالب ها نیست

 می توان همه ی قالب ها و لوله های پشت بند و سولجر ها را به صورت یکجا مشابه قالب های تونلی با جرثقیل جابجا کرد .

 سولجر ها بدلیل وزن بسیار کمی دارند به عنوان شمع حمایتی در دیوار های دوطرفه  مورد استفاده قرار می گیرد .

نمایش 1 نتیحه