قالب فلزی

در قرون اخیر می توان بتن را محکم ترین و قوی ترین سازه محسوب کرد .  به همین دلیل اجرای درست و انتخاب بهترین نوع قالب که با پروژه هماهنگی داشته باشد تاثیر فراوانی بر روند اجرایی پروژه خواهد داشت.
در ساخت قالب باید بسیار دقیق بود چون قالب ها  باید محکم باشند تا دچار تابیدگی نشوند و بتوانند وزن و فشار وارده بتن، بر آنها را تحمل کنند ، باید طوری طراحی و ساخته شود که درزبندی شده باشد تا شیره ی بتن از قالب خارج نشود ،هچنین باید به آسانی قابل نصب و باز شدن باشند تا در وقت صرفه جویی شود .

نمایش 4 نتیحه