داربست مثلثی

برای مشاهده کامل، کد کوتاه را در یک صفحه قرار دهید.

تصویر محصول قیمت واحد تعداد افزودن به لیست سفارش
سرجک ریگلاژی | قیمت و خرید پیچ تنظیم از کارخانه تولیدی
185,000 تومان
افزودن
فریم داربست مثلثی 50 سانتی متری | قیمت و خرید
46,500 تومانبر حسب کیلوگرم
فریم داربست مثلثی 75 سانتی متری | قیمت و خرید
46,500 تومانبر حسب کیلوگرم
فریم داربست مثلثی 100 سانتی متری | قیمت و خرید
46,500 تومانبر حسب کیلوگرم
کفی داربست (کفشک داربست) | قیمت و خرید از کارخانه
47,000 تومانبرحسب کیلوگرم
مهار افقی داربست مثلثی 120 سانتی متری | قیمت و خرید از کارخانه
46,500 تومانبر حسب کیلوگرم
مهار مورب داربست مثلثی 170 سانتی متری | قیمت و خرید از کارخانه
46,500 تومانبر حسب کیلوگرم